Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Okuw

Biz hünär kämilleşdiriş okuwlaryny gurnamakda aşakda agzalan hyzmatlary hödürleýäris:
  • Hünär kämilleşdiriş okuwlary bu täze görnüşli gysga möhletleýin okuwlardyr. Hünär kämilleşdiriş okuwlarynyň meýilnamasynyň esasy aýratynlygy iň gowy tejribeleri saýlap almakdan, ökde hünärmenlerden we okuwlaryň täze görnüşlerinden ybaratdyr.
  • Gysga möhletleýin hünär kämilleşdiriş okuwlary – bu şereketiň döwrebap usullary arkaly girdejiligini ýokarlandyrmagyň netijeli usulydyr; bäsleşik aýratynlyklaryny ýüze çykarmak, olary ösdürmek we berkitmek.

Biz aşakdaky ugurlar boýunça hünär kämilleşdiriş okuwlary hödürleýäris:
  • maliýe pudagynda;
  • oba-hojalyk pudagynda;
  • nebit-gaz pudagynda;
  • telekeçilik işlerinde.