Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Işewürlik maslahat hyzmatlary

Işewürlik maslahat hyzmatlaryny ösdürilmekligi üçin tekliplerimiz
Telekeçiligi ösdürmek üçin maslahatlar:
 • şereketler üçin işewürlik baş ýörelgesi (strategiýasyny) taýýarlamak;
 • telekeçiligi ösdürmek üçin üstünlikli taslamalary amala aşyrmak.

Maýa goýum taslamalarynyň taýýarlanylşy:
 • bazar gatnaşyklary öwrenmek esasynda taslamanyň delilleşdirmesi;
 • taslamanyň Tehniki ykdysady esaslandyrmasy;
 • maliýe çaklama we maliýe görkezijileriniň hasaplamasy;
 • işewürlik-meýilnamalarynyň taýýarlanylşy.

Taslamalaryň we meýilnamalaryň seljermesi we bahalandyrylşy:
 • seljermek – işiň yzygiderliligini barlamak (taslama, meýilnama laýyklykda) häzirki ýagdaýy meýilnama bilen deňeşdirmek üçin.
 • bahalandyrmak – iş netijesiniň seljermesi (taslama, meýilnama laýyklykda). Maksat – ornaşdyrylan meýilnamany barlamak we ýetilen / ýetilmedik sepgitleriniň meýilleşdirlen netijelerini seljermek.
Bazar gatnaşyklary we durmuş-ynsanperwer seljermeleri
Söwda nokatlaryny deňeşdirmek:
 • bäsleşige ukyplylygy seljermesi;
 • harytlaryň görnüşlerini seljermek;
 • jemgyýetiň pikirlerini öwrenmek.