Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

“Tegelek stollary” gurnamak

Biz ýokary derejeli hünärmenlere, ýolbaşçy-dolandyryjylar üçin we dürli ykdysady pudak edaralarynyň ýokary wezipeli wekillerine söhbetdeşlik gurnamagy mümkinçilikleri döredýäris.
Biz saýlanan mazmun boýunça pikirleri alyşmakda ähli zerur bolan şertleri dörederis.
“Tegelek stollary” gurnamakda biz çäräniň geçiriljek ýerini, çäräniň derejisini anyklarys, işewürlik maslahtlary üçin amatly şertleri dörederis, degişli hyzmatlar, marketing (bazar gatnaşyklary) maglumatlary we tehniki goldawy bilen üpjün ederis.