Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Wenada geçirilen Awstriýa-Türkmen Jemgyýetiniň giňişleýin ýygnagynda Türkmenistanyň we Awstriýanyň habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Jemgyýetiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin Maslahat beriş Geňeşini döretmek hakynda karara gelindi.

Çeşme: Maglumat beriji serişde gullugy ORIENT