Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Wenada we Aşgabat şäherinde Awstriýa-Türkmen jemgyýeti bilen"Türkmen Maslahatçylar Topary" HJ ("TMT Consulting Group") arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda gol çekilen Ylalaşygyň esasynda Jemgyýet Geňeşi Türkmen Maslahatçylar Toparyny 2021-nji ýylyň Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň hakyky agzasy hökmünde kabul etmek hakyndaky karara geldi.