Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Hyzmatdaşlyk baradaky düýpli teklipler Awstriýa kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet edaralarynyň, habar beriş serişdeleriniň we telekeçiligiň wekilleri bilen duşuşygynda aýdyldy. Awstriýa-Türkmen jemgyýeti tarapyndan Wenadaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň kömegi bilen gurnalan gepleşikler sişenbe güni onlaýn görnüşinde geçirildi.

Ara alyp maslahatlaşmagyň iň möhüm teklipleri “Sigmapharm” we “DiproMed” ýaly meşhur derman kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň we eýeleriniň gatnaşmagynda “lukmançylyk” bölüminde öňe sürüldi.

Çeşme: Maglumat gullugy «Media Turkmen»