Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Awstriýanyň iri gurluşyk kompaniýalary köpden bäri türkmen paýtagty Aşgabat şäherinde emeli hemra şäherini döretmek taslamasyna işjeň gyzyklanma bildirýärler. Olaryň ýolbaşçylary bu barada Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň Wenadaky ilçihanasynyň kömegi bilen gurnalan döwlet gurluşlarynyň we Türkmenistanyň telekeçiliginiň wekilleri bilen ýakynda geçirilen onlaýn duşuşygynda gaýtadan belläp geçdiler.

Çeşme: Maglumat gullugy «Media Turkmen»