Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Marketing / Satyn Almak

  • Baş
  • /
  • Marketing / Satyn Almak
TMT Сonsalting Group (“Türkmen Maslahatçylar Topary” HJ) işewirligiň wekilleri üçin dünýäniň uly kompaniýalary we innowasion hyzmatlaryny üpjün edijileri bilen amallary ýerine ýetirmek üçin global platforma birikmäge ýardam berýän özüniň satyn almak hyzmatlaryny hödürleýär.
Biziň satyn almak boýunça işleýän maslahatçylarymyz öz hyzmatlaryny ýerine ýetirende maglumatlaryň howpsuzlygy we gizlinligi üpjün ediljekdigini, hem-de talaplary berjaý etmek baradaky hasabaty we täjirçilik teklibini almak üçin arzanyň aýratyn tertipde resmileşdirilip beriljekdigini kepillendirýäris.