Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Biz barada

ТМТ (“Türkmen Maslahatçylar Topary” HJ) – işewürlik derňewler, dünýä derejesindäki halkara maslahatlary we sammitleri gurnamak, geçirmek boýunça öňdebaryjy şereket. TMT konsalting grupp şereketi – dünýäniň abraýly halkara sergi şereketlerinde, dünýä belli öňdebaryjy halkara konsalting kompaniýalarynda, dünýewi derňew merkezlerinde we dünýä ýüzündäki maliýe institutlarynda köp ýyllyk iş tejribesi bolan ökde hünärmenler toparydyr.