Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Edaranyň içki (medeni) çäreleri

Biz edaranyň içki (medeni) çärelerini gurnamak we geçirmek üçin Size şu aşakdaky hyzmatlary teklip edýäris:
Korporatiw – bu şereketiň abraýyny saklamak üçin geçirilýän medeni çäredir
Korporatiw çäreleri geçirmek – bu şereketiň toparyny agyzbir saklamaklyga we şereketiň abraýyny belli derejede saklamaga çalyşýar.
Türkmen Maslahatçylar Topary şereketi korporatiw medeni we baýramçylyk çärelerini Türkmenistanyň çäginde şeýle hem daşary ýurtlarda gurnaýar:
  • döredijilikli korporatiw medeni çäreler;
  • täze ýyl korporatiw çäreleri;
  • şereketiň baýramçylygy, hünärmenleriň güni;
  • işgärleri agzybir saklamak.