Ýakyn
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

Ýolbaşçy-dolandyryjylar üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny gurnamak

 • Baş
 • /
 • Hyzmatlar
 • /
 • Ýolbaşçy-dolandyryjylar üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny gurnamak
Biz hünär kämilleşdiriş okuwlaryny gurnamakda aşakda agzalan hyzmatlary hödürleýäris:
Hünär kämilleşdiriş okuwlary - bu täze görnüşli gysga möhletleýin okuwlardyr. Hünär kämilleşdiriş okuwlarynyň meýilnamasynyň esasy aýratynlygy iň gowy tejribeleri saýlap almakdan, ökde hünärmenlerden we okuwlaryň täze görnüşlerinden ybaratdyr. Gysga möhletleýin hünär kämilleşdiriş okuwlary – bu şereketiň döwrebap usullary arkaly girdejiligini ýokarlandyrmagyň netijeli usulydyr; bäsleşik aýratynlyklaryny ýüze çykarmak, olary ösdürmek we berkitmek.
Biz aşakdaky ugurlar boýunça hünär kämilleşdiriş okuwlary hödürleýäris:
 • maliýe pudagynda;
 • oba-hojalyk pudagynda;
 • nebit-gaz pudagynda;
 • telekeçilik işlerinde.
Dolandyryş ukyplaryny we
 • netijeli söwda usullaryny öwretmek;
 • edaranyň içki medeniýetini (korporatiw) girizmek.