Закрыть
Ashgabat
Wien
London
New York
Dubai

BIZ BARADA

ТМТ (“Türkmen Maslahatçylar Topary” HJ) – işewürlik derňewler, dünýä derejesindäki halkara maslahatlary we sammitleri gurnamak, geçirmek boýunça öňdebaryjy şereket.
TMT konsalting grupp şereketi – dünýäniň abraýly halkara sergi şereketlerinde, dünýä belli öňdebaryjy halkara konsalting kompaniýalarynda, dünýewi derňew merkezlerinde we dünýä ýüzündäki maliýe institutlarynda köp ýyllyk iş tejribesi bolan ökde hünärmenler toparydyr.

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ

Halkara maslahatlary we sammitleri gurnamak

 

Dowam et

“Tegelek stollary” gurnamak

 

Dowam et

Ýolbaşçy-dolandyryjylar üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny gurnamak

 

Dowam et

Işewürlik maslahat hyzmatlary

 

Dowam et

Biznes analitika

 

Dowam et

Edaranyň içki (medeni) çäreleri

 

Dowam et
-->